Mireille Jacobs

Over mij

Onze praktijk is gespecialiseerd in het werken met vragen, moeilijkheden van individuen, koppels, ouders en kinderen bij het opbouwen, onderhouden en afsluiten van een relatie, hedendaagse en/of nieuwe leefvorm. De praktijk biedt hierbij hoofdzakelijk psychotherapie aan. Vanuit mijn ervaring als bemiddelaar kunnen er ook, indien nodig bemiddelingsgesprekken plaatsvinden tijdens een therapie. Bemiddelingsovereenkomsten worden er niet opgemaakt.

Graag ga ik samen met u, zolang het nodig is, op zoek naar hoe het verder kan. Wat mij hierbij al jaren boeit is dieper gaan kijken naar wat je met anderen verbindt, zowel familie, vrienden, kinderen en hoe je die verbondenheid ziet. In welke mate je u gewaardeerd voelt en streeft naar mensen met wie je een hechte warme band kan opbouwen.

Ikzelf ben opgeleid als systeem- en communicatie-therapeut in het CSG (Centrum voor de Studie van het Gezin, Maryse Engel), erkend door de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie (BVRGS).

Daarnaast ben ik opgeleid als bemiddelaar in familiezaken in het VormingCentrum voor Opvoeding en Kinderopvang (VCOK). Ik was tot werkzaam in het CAW Oost Vlaanderen en is als vormingswerker freelance verbonden met het VCOK, het Centrum voor Gezinswetenschappen Brussel (CGW) en de Artevelde Hogeschool Gent.

Visie

Onze visie op de wereld is mede beïnvloed door onze opleiding in het systeemdenken en vertaalt zich in een denken waarbij alles met alles samenhangt.

Communicatie: met een bepaald gedrag beinvloedt één persoon anderen die met hun reactie zelf ook weer invloed uitoefenen. We vertrekken hierbij vanuit de gedachte: “gedrag is communicatie” (Watzla-wick).

"In mijn muziek zijn niet de noten het belangrijkst, wel de ruimte"
© W. A. Mozart, Oostenrijks componist (1756-1791)

Panta rhei: alles is in beweging, alles kan veranderen.

"πάντα ῥεῖ (Panta Rhei)"
© Heraclitus, Antiek Grieks filosoof en grondlegger van het 'creatieve denken' (540-480 v.Chr.)