Mireille Jacobs

Praktijk voor psychotherapie

Meer infoContact

Individueel

Individuele therapie is een samenwerking tussen de cliënt en de therapeut met als doel de verandering te bekomen die voor deze cliënt wenselijk is.

Meer info

Relatie

Begeleiding bij het opbouwen en functioneren in een relatie, bij het verwerken van een relatiebreuk, zoeken naar een gezamenlijke oplossing,...

Meer info

Gezin

Begeleiding bij de werking van het gezin en het ouderschap, de werking van nieuwe leefvormen, in verband met kinderen of bij het beëindigen van een gezin.

Meer info

Onze praktijk

Onze praktijk is gespecialiseerd in het werken met vragen, moeilijkheden van individuen, koppels, ouders en kinderen bij het opbouwen, onderhouden en afsluiten van een relatie, hedendaagse en/of nieuwe leefvorm. De praktijk biedt hierbij hoofdzakelijk psychotherapie aan. Vanuit mijn ervaring als bemiddelaar kunnen er ook, indien nodig bemiddelingsgesprekken plaatsvinden tijdens een therapie. Bemiddelingsovereenkomsten worden er niet opgemaakt.

Over mijzelf

Ikzelf ben opgeleid als systeem- en communicatietherapeut in het CSG (Centrum voor de Studie van het Gezin, Maryse Engel), erkend door de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie (BVRGS).

Daarnaast ben ik opgeleid als bemiddelaar in familiezaken in het VormingCentrum voor Opvoeding en Kinderopvang (VCOK). Ik was tot werkzaam in het CAW Oost Vlaanderen en is als vormingswerker freelance verbonden met het VCOK, het Centrum voor Gezinswetenschappen Brussel (CGW) en de Artevelde Hogeschool Gent.

Visie

Onze visie op de wereld is mede beïnvloed door onze opleiding in het systeemdenken en vertaalt zich in een denken waarbij alles met alles samenhangt. Geen enkele gebeurtenis of feit wordt als een op zichzelf bestaande werkelijkheid bekeken. Mensen zijn geworteld in een netwerk van relaties. Iedereen is verbonden met iedereen.

We proberen ons voornamelijk in te zetten op communicatie. Met een bepaald gedrag beïnvloedt één persoon anderen die met hun reactie zelf ook weer invloed uitoefenen. Deze onophoudende wisselwerking tussen mensen vormt de rode draad doorheen ons werk. We vertrekken hierbij vanuit de gedachte: “Gedrag is communicatie” (Watzla-wick). Welk gedrag iemand ook stelt, altijd heeft het zijn betekenis. Probleemgedrag zien we als een signaal waarmee iemand een boodschap doorgeeft.

Hoe werken we als therapeut

"Een reis van duizend kilometer begint bij de eerste stap"
© Lao-Tzu, Chinees filosoof en grandlegger van het Taoïsme (600 v.Chr.)

Onze ervaring heeft geleerd dat onder eender welke vraag naar therapie bij de vragende cliënt de onderliggende gedachte schuil gaat: “Ik wil geliefd zijn en mag liefhebben.”

We vertrekken vanuit een samenwerkingsrelatietussen de therapeut en de gezinsleden. In deze samenwerkingsrelatie ontwikkelt zich een vertrouwensband.

Therapie is iets dat gezinsleden en therapeut samen doen. Deze samenwerkingsrelatie is de basis van het therapeutisch proces.

Nood aan een gesprek?