stel een vraag

Vragen bij het opbouwen en functioneren in een relatie

Het verlangen naar een liefdesrelatie groeit al van in de kindertijd en de puberteit. Vanuit een  vaak geidealiseerde kijk op relaties zoeken twee mensen die elkaar gevonden hebben onbewust naar een vorm van harmonie die hen rust geeft. 

Ze tasten af en experimenteren tot ze het gewenste evenwicht bereiken.  Daarin vinden beiden houvast.

De ervaring heeft  geleerd dat twee mensen die samen een koppel vormen harmonie in hun samenleven bereiken wanneer ze elkaar in evenwicht houden wat betreft de voor hen belangrijke levenswaarden. Wat is belangrijk voor de ene en wat voor de andere om goed te kunnen functioneren? Zo bv beklemtoont de ene het verlangen naar vrijheid, de andere naar samen zijn, naar verbondenheid. Deze twee verlangens lijken elkaar tegen te spreken, maar eigenlijk vullen ze elkaar aan en vormen zo twee deelaspecten van dezelfde realiteit. Harmonie wordt bereikt als deze twee deelaspecten elkaar in evenwicht houden. Als de ene ervoor zorgt dat er voldoende vrijheid is kan de andere er voor zorgen dat er voldoende verbondenheid is. Ook op vlak van vele andere levenswaarden verschillen koppels, maar vullen elkaar ook aan. Als ze elkaar hierin respecteren kunnen ze  elkaar ontdekken en helpen groeien.Gesprekken kunnen samen zijn of afzonderlijk.  

lees meer:  harmonie in relatie