stel een vraag

Vragen rond het vastlopen in de relatie

Om verschillende redenen is de harmonie verdwenen. Mensen vinden elkaar niet meer en zien geen uitkomst.  Ze voelen zich ontgoocheld en machteloos. Ze begrijpen elkaar niet meer. De ene vindt de andere te veel veranderd.  Tegelijkertijd bestaat er heimwee naar een toestand van overgave in de geborgenheid van een onvoorwaardelijke liefde. Wat moeten we met ons verschil in noden, wensen, visie’? Beiden hebben vaak een andere omschrijving van wat voor hen het probleem is. Ze ondervinden spanningen  in hun dagelijkse manier van omgaan met elkaar en vragen zich af: „ben ik de schuld of is het de andere?” Er volgt een ingewikkeld verhaal. Tijdens de breekbare gespreksmomenten beschouwen we het als therapeut als een voorrecht te mogen binnen gaan in het mysterie van deze relatie. Het wordt een zoektocht om samen met de cliënt(en) te mogen spreken over  hun menselijke moeilijkheden. Therapie kan hen helpen een nieuwe realiteit te vinden  die de harmonie bevordert. Niet altijd echter eindigt deze zoektocht in het herstel van de harmonie. Wanneer dit niet lukt zal de therapeut met de partners bekijken hoe het nu verder kan.

De gesprekken gebeuren met beide partners samen, soms afzonderlijk. Als dit niet kan, kan ook één partner kiezen voor een relatietherapie.