stel een vraag

Vragen bij het zoeken naar een gezamenlijke oplossing

Welke weg kiezen we, scheiden of relatietherapie?

Beide partners kunnen een andere voorkeur hebben maar vinden het belangrijk er samen uit te geraken.  De therapeut helpt hierbij benoemen: “wat  in jullie relatie maakt dat het de moeite waard is er aan te werken? Wat doet jullie denken dat scheiding een betere oplossing is.” Als de „bezorgdheden” van beiden hierbij uitvoerig worden besproken lukt het mensen beter om tot een gezamenlijke oplossing te komen.