stel een vraag

WAT is traject-bemiddeling

Traject-bemiddeling is de eerste fase van elke bemiddeling. 

Een traject is een weg naar een van de twee mogelijke oplossingen van een conflict: een overeenkomst of een vonnis. Als mensen kiezen voor een overeenkomst, dan kunnen ze die ofwel zelf onderhandelen (met of zonder bemiddelaar), ofwel die onderhandeling delegeren naar twee professionelen (een notaris of een advocaat). Als cliënten kiezen voor een vonnis, zullen ze ofwel zelf, ofwel elk met een advocaat een rechter proberen te overtuigen. 

In de bemiddelingswet van 2005 staat dat de bemiddelaar eerst een protocol laat ondertekenen vooraleer de bemiddeling start. In dat protocol staat onder andere dat de bemiddeling vrijwillig is. Een bemiddeling moet dus beginnen met de bespreking van de wijze waarop het conflict kan worden opgelost.  

Lees meer: trajectbemiddeling

Lees meer: scheidingswegen