stel een vraag

HOE kunnen we u helpen te kiezen

We  hebben  als bemiddelaars hierbij als taak de cliënten  te laten nadenken over de vraag of zo’n bemiddeling voor  hen een gepaste methode is. Mensen  moeten ook weten dat er alternatieven voor bemiddeling zijn. De eerste stap is dus bepalen hoe het conflict opgelost kan worden, binnen welk kader en met welke dienstverlener(s). Kiezen  cliënten voor een overeenkomst via onderhandeling of voor een vonnis na pleidooien voor de rechter? Als  ze kiezen voor het vonnis dan is onmiddellijk duidelijk dat de gepaste dienstverlener een pleitende advocaat is. Belangrijk is  dat wij eerst informatie geven over die trajecten waardoor cliënten goed geïnformeerd en weloverwogen kunnen kiezen. 

Wij lossen het probleem niet op door in de plaats van  cliënten het traject te kiezen, wel door op een strategische en didactische manier te informeren.