stel een vraag

Deontologie

De voornaamste deontologische verplichtingen van de bemiddelaar zijn de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en de vertrouwelijkheid. Deze vertrouwelijkheid wordt zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk beschermd. De bemiddelaar kan niet als getuige worden opgeroepen. In het geval van een gerechtelijke bemiddeling kan de bemiddelaar dan ook geen inhoudelijk verslag opstellen. Ook op de onderhandelaars zelf rust een vertrouwelijkheid-plicht.