stel een vraag

Bemiddelingsprincipes

1. Het eerste bemiddelingsprincipe is dat cliënten alle belangrijke beslissingen zelf nemen. Het is aan ons om erover te waken dat ze goed geïnformeerd zijn en weloverwogen beslissen. In geen geval mogen wij in de plaats van hen  beslissen. Wij mogen geen advies geven over hun situatie, in hun  plaats vragen beantwoorden of hun bekommernissen oplossen. Wij helpen hen om goed geïnformeerd zelf te beslissen.  Wie advies zoekt, gaat naar een advocaat, een notaris of een jurist. De bemiddelaar kan de cliënten uitleggen wat de verschillen tussen deze dienstverleners zijn. 

2. Het tweede bemiddelingsprincipe stelt dat de cliënten gelijkwaardig moeten kunnen. onderhandelen. Daarom moeten wij bij een meningsverschil erover waken dat beide cliënten evenveel invloed hebben op de keuze van het traject. Wij zorgen van bij de aanvang voor evenwicht tussen  hen.
                             
Lees meer: tekst bemiddelingsregels: het protocol