stel een vraag

Het gezin

 1. egeleiding en bemiddelingsgesprekken rond oprichten van een gezin. 

 2. Be

  geleiding en bemiddelingsgesprekken rond  vastlopen en functioneren binnen een gezin:


   1. Gesprekken bij moeilijk lopende relatie tussen ouder(s) of grootouders en kind(eren).

   2. Gesprekken met ouder(s) of grootouders en kind(eren) als een kind een ouder of een grootouder niet meer wil of kan zien.

   3. Gesprekken bij moeilijk lopende relatie tussen ouders onderling.


 3. Begeleiding en bemiddelingsgesprekken rond afsluiten en opsplitsen van een gezin